Nordseter Vel

Nordseter Vel er en interesseorganisasjon for hytte- og leilighetseiere på Nordseter. Sammen med andre aktører jobber vi for å ivareta og videreutvikle skiløyper, stier etc, slik at mange kan ha glede av dette flotte fjellområdet både sommer og vinter. Vi er aktive i planlegging og utvikling av området slik at dagens kvaliteter og særpreg sikes, samtidig som det legges til rette for en styrt og bevisst utvikling. 
Ved å være medlem i Nordseter Vel bidrar du til dette arbeidet.

Aktuelle saker:

Felles forvaltningsplan

Nordseter Vel støtter initiativ som fremmes for å få en felles forvaltningsplan for kommunene.

Lillehammer kommune har tidligere fremmet ønske om felles forvaltningsplan for Lillehammer, Øyer og Ringsaker. Nordseter Vel har i skriv til Lillehammer kommune støttet arbeidet om felles Continue reading