Se Årsberetningen og meld deg på årsmøte

Også for Nordseter vel ble 2020 preget koronapandemien. Men vi fikk likevel gjennomført en del tiltak og aktiviteter, som du kan lese om i årsberetningen. Last ned her. 

Årsmøtet vil i år bli avholdt digitalt, som Teams-møte 22. april kl. 18. Meld deg på her.