Nytt år – nye muligheter!

Året som snart er over, har vært annerledes og har påvirket oss som hytteeiere på Nordseter.

For de fleste av oss ble det ingen hyttepåske, og Nordseter Vel fikk dermed heller ikke arrangert vårt tradisjonsrike påskeskirenn. Vi fikk heller ikke avholdt årsmøte, men årsberetning og regnskap kan leses her.

Men Nordseter Vel fikk likevel gjennomført en del aktiviteter og tiltak i 2020:

  • Sosial kveld med Thor Gotaas i Fjellkirka i februar.
  • To dugnader der vi sammen med medlemmer kloppet og tilrettela turstier i området vårt
  • Fikk lagt press på Lillehammer kommune slik at Sjusjøveien endelig ble utbedret
  • Deltatt på møter i regi av kommunen og holdt løpende dialog om områdeutvikling
  • Samarbeidet godt med DNT og Lillehammerfjellets tur og løypelag (LTL)
  • Drevet informasjonsarbeid om det som skjer og lagt ut artikler på Nordsetervel.no
  • Overtatt administrasjonen av FB-gruppa «Nordseters Ve og Vel»
  • Skaffet medlemsfordeler
  • Tatt i bruk ny it-løsning som profesjonaliserer medlemsregister og økonomi.

Thor Gotaas snakket på innpust og utpust i Nordseter Fjellkirke i februar – til hyppige latterutbrudd blant de nærmere 120 fremmøtte.

Ferdigsnekrede klopper ble kjørt ut i terrenget med snøskuter på slutten av sesongen og lagt på plass på forsommeren. Her styremedlem Bjørn Vidar Granum.

Faksimile fra GD (foto Per Ivar Henriksbø): Nordseter Vel ba allerede i 2016 om at Lillehammer kommune måtte utbedre veien mellom Nordseter og Sjusjøen. Flere år og mange brev senere ble veien endelig utbedret høsten 2020. 

I oktober overlot Inga Marie administrasjonen av Facebook-gruppa Nordseters Ve og Vel til styret i Nordseter Vel og blir her takket av for innsatsen av styreleder Gerd Slinning.

Ikke medlem ennå? Det koster bare 200 kroner per hytte/familie i året – dere kan melde dere inn her. 

Nordseter Vel trenger og ønsker så mange medlemmer som mulig for å kunne bidra aktivt til å bevare og utvikle Nordseter til glede for alle. Jo flere medlemmer, jo større sjanse for at hytte- og leilighetseiernes stemme blir hørt i dialog med kommune og utviklere.

Et riktig godt nytt år ønskes alle – nye, gamle og kommende medlemmer!