Lillehammer kommune følger opp fyllmasse-lagring på Nordseter

Etter flere henvendelser fra medlemmer har Nordseter Vel kontaktet kommunen for å finne ut om lagring av stein og jord skjer innenfor det tillatelser som er gitt.

Der skisporet fra Gropmarka kommer opp ruver berg av stein, jord, trær og røtter.

Nordseter Vel har i den senere tid fått henvendelser fra medlemmer som uttrykker uro og misnøye over de store lagrene av stein og jord som har ført til ødeleggelser i naturen eller fremstår skjemmende på Nordseter.

Dette gjelder i hovedsak to områder:

  • Nedsiden av Lillehammer Seter II og III, i hjørnet der stien fra Sandbakken kommer opp. Her har entreprenørene kjørt fyllmasse i en bred vei over turstien, og dumpet stein og jord på nedsiden av stien. Det er gjort stor skade i naturen og kulturlandskapet som tidligere fremstod uberørt.Der skisporet ned til Gropmarka går er det også ødeleggelser, der store berg av jord og stein, trær og røtter nærmest velter ut av hyttefeltet som nå er under utbygging.
  • I et stort område sperret med bom rundt 100 meter nedenfor Miljøstasjonen, på motsatt side av veien, ser det også ut til å være et deponi for store mengder stein, fyllmasse og kvist.

Her gikk stien fra Sandbakken tidligere i det som fremstod som uberørt natur.

Nordseter Vel sendte derfor et brev til Lillehammer kommune tirsdag 15. september, med spørsmål om lagringen skjer innen for de tillatelser som er gitt av kommunen, om hvor lang tid slik lagring vil pågå, og hvilke planer som finnes for opprydding.

Lillehammer kommune besvarte henvendelsen allerede neste dag: For deponiet nedenfor Miljøstasjonen, på motsatt side av veien, viste kommunen til en befaring av den såkalte massetippen utført i 2018. I referatet fremgår det at massetippen bør avvikles ila 2020, samt noen krav til hvordan området bør avsluttes, deriblant:

  • Området tilbakeføres til skogsmark/skogproduksjon. Skogsjord legges som topplag over massetippen.
  • Det må sikres mot at finstoff og partikler vaskes ut i Nevla.
  • Sider slakes ut slik at disse ikke utgjør risiko med  fall eller risiko for utrasinger.
  • Selv om det vil være behov for deponering av mindre volumer etter 2020, bør massetippen avvikles i løpet av 2020.

Dette området skal etter planen avvikles i løpet av 2020 og tilbakeføres til skogsområde.

– Kommunen forholder seg til at dette deponiområdet vil bli avviklet ila 2020, og avslutningen av massetippen blir fulgt opp som beskrevet i referatet. Skulle det bli behov for videre deponering så må dette avklares gjennom en egen prosess hvor tiltaket må omsøkes, utdyper kommunens rådgiver i en e-post til Nordseter Vel.

Kommunen opplyser videre at deponiområdet ved Lillehammer sæter III må undersøkes ytterligere og dette vil bli fulgt opp av tjenesteområde Byggesak i Lillehammer kommune.

Nordseter Vel vil oppdatere saken.  

 

Synes du Nordseter Vel gjør en viktig jobb? Ved å bli medlem støtter du arbeidet for å skape trivsel på Nordseter. Det koster kun 200 kroner.