Dugnad på Nordseter lørdag 1. august kl. 11

Denne gangen skal vi lage klopper og bytte ut de gamle som ligger på Nordseter Rundt-stien langs Landetjern.

Vi skal også rydde vierkratt langs stien. Ta gjerne med drill, sag eller kvistsaks.

Det er oppgaver til både store og små.

Det blir kaffe, saft og boller til dugnadsgjengen.

Oppmøte ved Nevelfaret 20, inn porten med trehvite portstolper og rett ned mot tjernet.

For spørsmål om dugnaden ta kontakt med Jan Skirstad på mobil  977 56 495

Velkommen til dugnad!