Sette opp gjerde? 8 ting du må vite

Hytteeiere på Nordseter har i noen regulerte områder lov til å sette opp gjerde. Her får du en liten guide som kan hjelpe deg på vei.

Har du mye deilig gress rundt hytta di som gjør at sauene stadig vender tilbake? Og legger igjen uønskede visittkort på trappa og terrassen? Selv om mange har valgt å kjøpe hytte på Nordseter nettopp på grunn av kulturlandskapet, kan det bli plagsomt når ubudne gjester med pels legger sin elsk på nettopp din hytte. Men dyrene var her først, og det er viktig at vi hytteeiere tilrettelegger for at både de og vi skal ha det godt på Nordseter.

Beiteretten er ikke kjøpt ut, slik at grunneiere som har beitedyr på Nordseter har rett til at beitedyr skal kunne beite i området. Oppføring av gjerde er et søknadspliktig tiltak, det betyr at du må søke og få tillatelse fra Lillehammer kommune og holde deg til det som tillatelsen har gitt deg.

Fra tjenesteområde for byggesak i Lillehammer kommune får vi opplyst at gjerdebestemmelsene skal ivareta flere hensyn:

Det går mange beitedyr på Nordseter, og gjerdebestemmelsene skal sikre beiteareal og noe areal for hyttene hvor beitedyrene ikke har tilgang. Gjerdebestemmelsene skal sikre at beitedyr ikke går seg fast, og har tilstrekkelig areal. De skal også sikre at allmennheten kan ferdes relativt fritt i området, og at området ikke fremstår privatisert.

Her svarer Tjenesteområde for byggesak på de vanligste spørsmålene kommunen får fra hytteeiere som vil sette opp gjerde:

1. Hvordan søker man?

Når man skal søke om oppføring av gjerde fyller man ut en søknad som heter «Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett». Søknad om oppføring av gjerde skal også nabovarsles. Blanketter for byggesøknad og nabovarsel finner man på hjemmesiden til Direktoratet for byggkvalitet: https://dibk.no/no/saksbehandling/byggsok/byggesaksblanketter/

I tillegg til disse skjemaene, må man legge ved et situasjonskart som viser hvor gjerdet skal plasseres. Situasjonskart kan man finne ved å gå inn på kommunens kartløsning: https://glokart.no/

2. Hvor lang tid tar det normalt å få behandlet søknaden?

Plan- og bygningsloven sier at kommunen skal behandle saken innen tre uker fra søknaden er komplett.

3. Hva skjer om man ikke søker, men setter opp gjerde likevel?

Dersom man setter opp et gjerde uten å søke, risikerer man ulovlighetsoppfølging etter plan- og bygningsloven og i verste fall å bli ilagt bot (overtredelsesgebyr), og å måtte fjerne eller flytte gjerdet. Plan- og bygningsloven sier at man kan søke om ettergodkjenning for noe man har bygget – det er dog ikke selvsagt at man får tilgivelse istedenfor å be om tillatelse.

4. Hvor stort areal kan man gjerde inn?

Hovedregelen for plassering av gjerde er så begrenset som mulig, det kan tillates inntil 400 m² uteoppholdsareal, såfremt ikke noe annet fremgår av gjeldende plangrunnlag. Bebygd areal på bygninger medregnes ikke.

­Gjerdet skal i all hovedsak ligge tre meter fra nabogrense for å opprettholde fri passasje for beitedyr og muligheten for allmenn ferdsel.

Etter kommunens vurdering bør dette være tilstrekkelig for å få gjerdet inn både uteoppholdsareal og biloppstillingsplass. I nabokommunene tillates det inngjerding av mindre areal: Normalt sett tillates 120 m² i Ringsaker og 200 m² i Gausdal.

5. Er det noen krav til gjerdets utforming?

Gjerdets utførelse skal være skigard eller annet skråstilt gjerde i ubehandlet trevirke. Dette fordi det er ønskelig at hyttene har gjerder som er i stil med byggeskikk og områdekarakter.

6. Hva med strømgjerde, som enkelte har satt opp?

Sommeren 2018 hadde vi en besiktigelse av gjerde på Nordseter der det ble avdekket at over 80 eiendommer hadde strømgjerde eller tilsvarende midlertidige gjerder på eiendommen. Eierne av disse eiendommene ble tilskrevet, og de aller fleste fjernet sine midlertidige gjerder. Vi hadde en besiktigelse høsten 2019, og ser at det stadig er noen som har midlertidige gjerder på sine eiendommer. Ulovlig oppsatt gjerde/midlertidig gjerde vil bli fulgt opp

7. Hva med såkalte ledegjerder?

Et ledegjerde brukes i hovedsak til å lede beitedyr forbi bebyggelse, der deres naturlige dyretråkk har vært.                                                                                                                    Ledegjerde kan – etter søknad – tillates på korte strekninger.

8. Gjøres det unntak for reglene?

Dersom eiendommen grenser mot friområde, kan det etter vurdering tillates plassering av gjerde nærmere enn 3 meter fra grensen. Intensjonen med 3-meterskravet er å opprettholde fri passasje for beitedyr og allmenn ferdsel, og å sørge for at beitedyr kan komme seg gjennom et hyttefelt hvor det er mange hytter med gjerde rundt.

Til hytteeiere som planlegger å sette opp gjerde har kommunen et råd til slutt:

– Sett deg inn i gjeldende reguleringsplan for ditt område og undersøk hva du kan bygge før du bestemmer deg hva du vil bygge! Dette gjør prosessen mye mere smidig når du skal sette i gang.

Synes du dette var nyttig? Ved å være medlem i Nordseter Vel støtter du arbeidet for å skape trivsel på Nordseter. Det koster kun 200 kroner.