Ønsker du å ta opp en sak på årsmøtet? Svarfrist er 20. mars

Årsmøtet er tradisjonen tro lagt til Langfredag, som i år er 10. april. Alle medlemmer vil i god tid få tilsendt en formell invitasjon med tid og sted, dagsorden, årsberetning og regnskap.

Dersom du har en sak du ønsker å få tatt opp på møtet, send en epost til nordsetervel@gmail.com innen 20. mars.