– Hyttefolket på Nordseter er flinke til å kildesortere

GLØR har likevel noen tips til hvordan kildesorteringen på miljøtorget kan bli enda bedre.

– Jeg starter med å bekrefte at hyttefolket på Nordseter er veldig flinke – og at sorteringen ved Nordseter miljøtorg fungerer bra! Det er stort sett god kvalitet på avfallet vi henter, sier konsulent Hanne Cathrine Worup i Glør.

Ut fra henvendelsen de får fra brukerne, får hun inntrykk av at hyttefolket ønsker å gjøre det riktig. Som eksempel nevner hun matavfall, som har fungert fra dag én, nærmest uten opplæring.
– Det har fungert så bra ved miljøtorget på Nordseter at vi nå utvider dette tilbudet også i andre store hytteområder som Hafjell og på Skeikampen, opplyser hun.

Skall, skrell og skrott

Matavfallet skal sorteres i slike poser.

Hun minner om at det som skal i matavfallet, kun er matavfall – oppsummert som skall, skrell og skrott. Verken sand, jord, stein, gamle blomsterbuketter, eller tørkepapir skal sorteres som matavfall, selv om det er biologisk materiale.
– Kun matavfall, fastslår hun.

Glør har egne poser for matavfall, og renovasjonsgebyret inkluderer 50 slike poser i året. Glør jobber nå med en løsning for å distribuere disse effektivt til hyttefolk.

– Trolig blir det sendt ut en SMS med informasjon til alle i løpet av høsten i år. Utover dette kan posene kjøpes i butikken, forteller hun.

– Vi ser helst at disse posene benyttes slik at man ikke risikerer å kaste feil pose i matavfallsbeholderne når man kommer til miljøtorget, forklarer Worup.

 

Nordseter Vel jobber for å gjøre Nordseter til et enda bedre sted. Meld deg inn her for 200 kr –  og bidra til at hyttefolkets stemme blir hørt!

Her kan vi skjerpe oss!

Hanne Woruå i GLØR skryter av hyttefolket på Nordseter.

Hyttefolket er stort sett flinke til sortere papp og papir også, men her er det rom for forbedring:
– Vi ønsker nok at enda flere blir flinkere til å sortere ut drikkekartongene til gjenvinning sammen med papp og papir. Dette er produkter som er laget av «jomfruelige» materialer og som egner seg veldig godt til gjenvinning, utdyper hun.

Når det gjelder glass og metall, er den største utfordringen at det havner andre gjenstander enn emballasje i beholderne, ifølge Worup.
– Ja, som for eksempel kasseroller, verktøy, kjøkkenglass og bestikk. Det er altså kun emballasje denne ordningen er ment for! Keramikk og porselen har heller ikke noe her å gjøre – for ikke å snakke om lyspærene! De skal ikke i denne ordningen, men leveres inn på butikk, sier Worup.

Hun råder hyttefolket til å ha en egen liten pose eller eske på hytta der man samler små-elektrisk som batterier, lyspærer og lignende.
– Det må vi unngå at kastes i beholderne på Miljøtorget. Dette kan man levere til en hvilken som helst forhandler av lignende produkt. Eller på gjenvinningsstasjonen, selvfølgelig.

 

OBS! Plastemballasje går i restavfallet

Plast skal kastes sammen med restavfallet.

Worup forteller at Glør får noen henvendelser fra hyttefolk som opplever det rart å ikke sortere ut plastemballasje på hytta, på samme måte som hjemme:

– Vi har per i dag ikke et slikt tilbud til fritidsboliger. Dagens ordning for innsamling av plastemballasje fra husholdninger forgår nemlig ved at abonnenter setter ut sekker ved siden av beholdere slik at vi kan kontrollere sekkene før det legges inn på bilene sammen med papiret – for så og sortere dette ut igjen her på anlegget vårt, noe som gjøres for hånd. I fjellområdene, der man ikke oppholder seg like regelmessig, vil løsning kunne gjøre mer skade enn gagn. Vi risikerer at sekker blir stående ute over flere dager og fører til forsøpling i naturen. Det aller viktigste vi må gjøre er å unngå at plast havner på avveie – altså utenfor avfallsløsningene, sier Worup som poengterer:

– Foreløpig skal plastemballasje kastes i restavfallet

Vil du være helt sikker på at du sorterer riktig? Last ned guiden her!

Viktig at hyttefolket kildesorterer nøye

Markedskonsulenten minner om at materialgjenvinningsmålene er satt for å redusere klimagassutslippene og redusere behovet for uttak av jomfruelige råvarer. Det er derfor ikke noe tvil om at vi må fortsette innsatsen for å nå målene, enten vi på hytta eller hjemme.

– Hyttene i dag brukes mer og mer på samme måte som boligene hjemme – med fullt utstyrt kjøkken blant annet, som gjør det enklere å oppholde seg på hytta i lengre perioder av året. Infrastrukturen forøvrig gjør det også enkelt for de fleste enkelt å kunne reise mellom hjem og hytte, slik at den blir oftere brukt, sier Worup som tross noe forbedringspotensial mener hyttefolket gjør en hederlig innsats for å sortere avfallet sitt.

– Vi er takknemlige for at vi har mange flinke og engasjerte brukere av miljøtorget på Nordseter!

Nordseter Vel er en interesseorganisasjon for hytte- og leilighetseiere på Nordseter som blant annet har tett kontakt med kommunen om utviklingsplanene for området.