Referat fra styremøte 28. september 2019

Til stede: Gerd Slinning, Lars Winju, Harald Stenerud, Ole Gunnar Schmidt, Bjørn Vidar Granum og Sissel Fornes

Referent. Sissel

1. Oppfølging av referat fra forrige styremøte.

Plakater og brosjyre som promoterer Nordseter Vel: Utkast sendt, disse må følges opp. Ansvar: Petter/Sissel

Facebook, vi fortsetter som i dag å legge ut på Nordseters Ve og Vel. Sissel sjekker om vi kan få administrator-tilgang ifm arrangementer

Frivillighetsmelding: Nordseter Vel er ikke målgruppa og finner det ikke naturlig at vi skal engasjere oss.

E-poster fra Norsetervel.no: OK, mottas nå av rette vedkommende

Forbedring av Sjusjøveien: Ole Gunnar skriver utkast til brev. Som et minimum må hull tettes.

Styret kontakter i første omgang Tur- og løypelaget for å høre om de kan sette opp noen flere.

Skilting av Nordseter Rundt. DNT Lillehammer tok grep med en gang Nordseter Vel tok kontakt angående skilting. Vi ønsker mer kontakt og samarbeid.

2. Erfaringer fra dugnaden

Dugnaden ble gjennomført etter plan B, klopping fra fjellsenteret. Før neste dugnad vil styret snakke med DNT og løypekjører Nils med tanke på samarbeid. Det vurderes om klopping av stier ned fra Heståsen er et passende oppdrag.

Styret vil ellers starte planlegging og avholde dugnad tidligere på høsten. Det er ønskelig å finne en fast helg – f eks fjerde helgen i august.

3. Kort rapport fra fjellmøtet på Sjusjøen

Harald rapporterte fra møtet der fire forskere presenterte forskning rundt utvikling av fjellet. Tross interessante innspill hadde dette liten eller ingen relevans for Nordseter Vel.

4. Status Fazenda/ Nevra

Det har vært avholdt oppstartsmøte, og avgrensing av plan er ventet i løpet av oktober. Kommunen synes utvikler bør lage en planbeskrivelse samtidig, mens Fazenda vil ta det skrittvis.

Nordseter Vel er på høringslisten og vil motta høringsutkastet. Når planen blir lagt frem, vil Nordseter Vel argumentere for fortsatt drift av skitrekket inntil nytt anlegg er etablert.

5. Kommuneplan for Lillehammer på høring – nytt forslag

I justert forslag til kommuneplan er det lagt til to punkter av interesse for hyttefolket: 1. Det er åpnet for større hytter i fjellet (fra 70 til 90 kvm), og 2. fjellgrensen skal inn i områdereguleringene for Nordseter.

Dette er ingen høring der Nordseter Vel skal protestere eller kommentere, men styret vurderer å ta initiativ overfor kommunen med tanke på byggeskikk og tradisjoner på Nordseter og be om oversikt over hvilke planer kommunen har tenkt å tillate.

6. Invitasjon til småvelene, innhenting av adresser, respons og videre oppfølging

Det er vanskelig å nå ut til alle medlemmer med de kanalene vi har dag. Styret ønsker derfor å se på nye måter å kommunisere med medlemmene på, som en modell med rodeansvarlige der vi involverer hytteområdene på en bedre måte.

Ole Gunnar gjør nå en jobb med å samle av adresser/lister over medlemmer fra småvelene. Det planlegges et fellesmøte i romjula, med agendaen Hvordan gjør Nordseter enda bedre?

 7. Sosial kveld

Thor Gotaas kommer til Nordseter lørdag 22. februar for å holde foredrag om skihistorie koblet til Nordseter-området. Foredraget vil være gratis for medlemmer, mens ikke-medlemmer må betale 100 kroner (eller melde seg inn).

Styret går i gang med å finne de best egnede lokalene. Lars snakker med Lillehammer Fjellstue + Sportellet, Ole Gunnar sjekker med Fjellkirken, Harald hører med Anders.

8. Neste møte

Styret møtes mandag 18. nov. kl. 17 i Oslo og søndag 29. des. kl. 16.30. Lars sjekker med Anders/Servicesenteret om det styremøte med gjester kan avholdes i kafeen 29. des.