Påminnelse av svarfrist, og sted/tid for årsmøtet er bestemt –