Årsmøte Nordseter Vel 2019 – Saker som ønskes tatt opp – SVARFRIST 20.mars til nordsetervel@gmail.com