På vegne av styret i Nordseter Vel vil jeg takke alle medlemmer, og andre bidragsytere for fin dugnadsinnsats og engasjement i 2018. Vi har fått gjort mye, og vi gleder oss til å fortsette vårt arbeid i 2019.