Vellykket «historisk vandring» på Nordseter

Nærmere 100 personer møtte opp for å være med på «historisk vandring» som Nordseter Vel arrangerte lørdag.

Tore Bjørnsgaard tok med de frammøtte på turen fra Sportellet ( gml. Lande hotell) og opp til Kaussetra ovenfor Nevra hotell. Deltakerne passerte de mange steinmurene der tyskerne hadde sine brakker og staller. Totalt bygde tyskerne ca. 100 hus på Nordseter og på det meste var 3000 personer stasjonert her. Bjørnsgaard fortalte også om taubanen fra Lillehammer til Nordseter. Den fraktet 80 tonn om dagen, mest mat og fôr til hestene.  

«Vi er svært fornøyd med arrangementet», sier Jan Skirstad i Nordseter Vel. «Vi hadde forventet 25- 30 deltakere. Når vi ble nesten 4 ganger så mange, viser det stor interesse for historien. Det som foregikk på Nordseter er ikke bare interessant for oss på Nordseter og Lillehammer, men også en viktig del av Norges historie fra krigen. 

Turen sluttet på Kaussetre, der deltakerne ble møtt med kaffe og litt å bite i. Olav Sørbu fortalte om historien til Kaussetra som nå er restaurert og satt i stand til å huse ulike  arrangement. Styreleder i Nordseter Vel, Gerd Slinning, informerte om arbeidet til Nordseter Vel.